RFID Aktivering av det programmerbare kortet

  1. Trykk på knappen på bak siden<(li>
  2. Låsen vil lage en tikkende lyd (signal). Hold det programmerbare kortet på låsen 3 sekunder etter man hører dette signal.

  3. To korte stigende toner vil bekrefte at programmerings kortet har blitt lagret vellykket.


Initialiser en nøkkel

Initialiser nøkkel kortet eller chip nøkkelen

  1. Vennligst plasser programmerings kortet på låsen.

  2. Låsen vil lage en tikkende lås (signal). Plasser nøkkel kortet eller chip nøkkel inntil låsen inntil 3 sekunder etter at man hører dette signal.

  3. To korte stigende toner vil bekrefte at initialiseringen var vellykket.

  4. Låsen kan nå bli åpnet ved å bruke nøkkel kortet eller chip nøkkelen.


Tips: Maksimalt 49 forskjellige nøkler kan bli initialisert.


Sletting av nøkkel kortet eller chip nøkkelen -

Nøkkel adgang avslått

  1. Vennligst plasser programmerings kortet på låsen.

  2. Låsen vil lage en tikkende lyd (signal). Plasser nøkkel kortet eller chip nøkkelen på the låsen innen 3 sekunder etter at du hører dette signal.

  3. To korte stigende toner vil bekrefte at slettingen var vellykket.


For å slette alle nøkler på en gang plasser programmerings kortet på låsen i flere sekund.


Utstillinger

Security Essen Germany 25-28. September 2018
BWF Linz Austria 10-11. October 2018
SICAM Pordenone Italy 16-19. October 2018

Testimonials

Hva folk sier

Copyright © 2018 PS LOCKS. All rights reserved.

cabinet-lock.com . invisible-lock.com . moebelschloss.com . psdekor.at . psdekor.com . ps-dekor.com . pslocks.at . pslocks.co.uk . pslocks.com . pslocks.de . pslocks.fr . pslocks.it . pslocks.nl . pslocks.ru . pslocks.se . pslocks.us . rfid-alarm-lock.com . rfid-locker.com . rfid-locker-lock.com . rfidschloss.com . spindschloss.com .