RFID Aktivering av det programmerbare kortet

  1. Trykk på knappen på bak siden<(li>
  2. Låsen vil lage en tikkende lyd (signal). Hold det programmerbare kortet på låsen 3 sekunder etter man hører dette signal.

  3. To korte stigende toner vil bekrefte at programmerings kortet har blitt lagret vellykket.


Initialiser en nøkkel

Initialiser nøkkel kortet eller chip nøkkelen

  1. Vennligst plasser programmerings kortet på låsen.

  2. Låsen vil lage en tikkende lås (signal). Plasser nøkkel kortet eller chip nøkkel inntil låsen inntil 3 sekunder etter at man hører dette signal.

  3. To korte stigende toner vil bekrefte at initialiseringen var vellykket.

  4. Låsen kan nå bli åpnet ved å bruke nøkkel kortet eller chip nøkkelen.


Tips: Maksimalt 49 forskjellige nøkler kan bli initialisert.


Sletting av nøkkel kortet eller chip nøkkelen -

Nøkkel adgang avslått

  1. Vennligst plasser programmerings kortet på låsen.

  2. Låsen vil lage en tikkende lyd (signal). Plasser nøkkel kortet eller chip nøkkelen på the låsen innen 3 sekunder etter at du hører dette signal.

  3. To korte stigende toner vil bekrefte at slettingen var vellykket.


For å slette alle nøkler på en gang plasser programmerings kortet på låsen i flere sekund.


Utstillinger

MOBITEX Czech Repubclic 27th of Feb - 2nd of March 2019

Securika Moscow 19th-22nd of March 2019 - Hall 3/ Pavilion 2 - Booth C571

Technomoebel Bulgaria 26th - 30th of March 2019

FIBO Cologne 4th - 7th of April 2019 - Booth D04, Hall 8

ISC West Las Vegas 10th - 12th of April 2019 - Booth 34046

INTERZUM Cologne 21st - 24th of May 2019 - Booth 8,1 - A039

NeoCon Chicago 10th - 12th June 2019 - Booth 7-9067

SicherheitsEXPO Munich 26th - 27th of June 2019 - Booth A14, Hall 3

Sicam Pordenone Italy 15th - 18th of October 2019

Testimonials

Hva folk sier

Copyright © 2019 PS LOCKS. All rights reserved.

cabinet-lock.com . invisible-lock.com . moebelschloss.com . psdekor.at . psdekor.com . ps-dekor.com . pslocks.at . pslocks.co.uk . pslocks.com . pslocks.de . pslocks.fr . pslocks.it . pslocks.nl . pslocks.ru . pslocks.se . pslocks.us . rfid-alarm-lock.com . rfid-locker.com . rfid-locker-lock.com . rfidschloss.com . spindschloss.com .